top of page

Audio-visual outreach short about sign language documentation for an activity aimed at High school students. ESCOLAB, Barcelona Ciència I Universitats (Ajuntament de Barcelona)/Formal Linguistics Group (Pompeu Fabra University). January 2022. 

 

Workshop of introduction to LSC for highschool students (co-taught with Berta Moya):

"Parlem amb les mans! Introducció a la llengua de signes catalana: multilingüisme i mediació cultural". Dissabtes de Llengües. UPF, Barcelona, 14 de març de 2020 

Workshop of introduction to LSC for highschool students (co-taught with Berta Moya):

"Parlem amb les mans! Introducció a la llengua de signes catalana: multilingüisme i mediació cultural". Dissabtes de Llengües. UPF, Barcelona, 30 de març de 2019. 

El projecte de la base de dades lexicogràfica per a l'LSC: resultats i connexió amb el CORPUS. VII Seminari de l'LSC. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1 de juny de 2018.

Participation in creating materials and teaching at the Massive Open Online Course Introduction to Catalan Sign Language: Speaking with Your Hands and Hearing with Your Eyes. Future Learn. UPF, Barcelona. 

Organization of the Workshop Donem veu a la llengua de signes catalana. UPF, Barcelona, 11 de juliol de 2014. 

Participation in the round table "LSC: Stakeholders speak". Jornada: Donem veu a la llengua de signes catalana. UPF, Barcelona, 11 de juliol de 2014. 

 

Other resources:

Bilingualism and education

Sign Language Linguistics.

bottom of page